Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry

OTTU ry on tieteellinen seura, joka toimii ammattikasvatuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden ammatillisen kasvun ja tiedonvälityksen kanavana sekä heidän keskustelujensa ja pohdintojensa foorumina.

Visio

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimus on vahvaa, vireää sekä kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua. Vuoropuhelu ammatillisen koulutuksen tutkijoiden, kehittäjien, elinkeinoelämän ja päätöksentekijöiden välillä on vilkasta. Ammatillinen koulutus kehittyy tutkimustietoa hyödyntäen.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tehtävänä on:

  • edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta
  • vahvistaa ammatillisen koulutuksen tutkimustiedon hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa
  • levittää tutkimuksen tuloksia ja tuoda esiin tutkimustarpeita
  • ylläpitää keskustelua ammatillisen koulutuksen tutkijoiden, opettajien, johdon, elinkeinoelämän edustajien ja päätöksentekijöiden välillä.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseuran toimintamuotoja

  • AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät vuosittain
  • Ammattikasvatuksen aikakauskirjan julkaiseminen
  • Esitelmä- ja keskustelutilaisuudet
  • Alan tutkimus- ja julkaisutoiminta
  • Alan kansainvälinen yhteistyö
  • Verkostoituminen sosiaalisessa mediassa (LinkedIn-ryhmä, Facebook-ryhmä)

OTTU ry:n jäsenyydet

Upsilon-jäsenenä Omicron Thau Thetassa (www.ottonline.org), joka on kansainvälinen ammatillisen koulutuksen asiantuntijayhdistys ja jota koordinoidaan kausittain vaihtuvassa amerikkalaisessa yliopistossa. OTTU ry sai alkunsa Upsilon-jäsenyydestä v. 1992 lähtien.

Suomen Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV, www.tsv.fi) jäsen vuodesta 1996 lähtien. TSV on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry perustettiin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa (KTL) vuonna 1992.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseuran esitemateriaali

Esite_2016Uutiset

Joulutervehdys ja uutiskirje (21.12.2016)
Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry toivottaa hyvää joulunaikaa ja kiittää yhteistyöstä vuonna 2016! Tässä vielä koottuna tietoa tulevista tapahtumista:..

28.11.2016  Kohti vuoden 2017 AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiviä
09.11.2016  Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2015 artikkelipalkinto
07.10.2016  13. Kasvatuksen historian ja filosofian verkoston kesäpäivät 7.-9.6.2017
17.05.2016  Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajakutsu 4/2106