Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry

OTTU ry on tieteellinen seura, joka toimii ammattikasvatuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden ammatillisen kasvun ja tiedonvälityksen kanavana sekä heidän keskustelujensa ja pohdintojensa foorumina.

OTTU ry:n jäsenyydet

Upsilon-jäsenenä Omicron Thau Thetassa (www.ottonline.org), joka on kansainvälinen ammatillisen koulutuksen asiantuntijayhdistys ja jota koordinoidaan kausittain vaihtuvassa amerikkalaisessa yliopistossa. OTTU ry sai alkunsa Upsilon-jäsenyydestä v. 1992 lähtien.

Suomen Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV, www.tsv.fi) jäsen vuodesta 1996 lähtien. TSV on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry perustettiin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa (KTL) vuonna 1992.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseuran toimintamuotoja

  • AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät vuosittain
  • Ammattikasvatuksen aikakauskirjan julkaiseminen
  • Esitelmä- ja keskustelutilaisuudet
  • Alan tutkimus- ja julkaisutoiminta
  • Alan kansainvälinen yhteistyö
  • Verkostoituminen sosiaalisessa mediassa (LinkedIn-ryhmä)

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseuran esitemateriaali

Esite_2016Uutiset

Suomen kasvatuksen historian ja filosofian verkoston 13. kesäpäivät (07.10.2016)
Tapahtumamuistutus ja esitelmäpyyntö  Suomen kasvatuksen historian ja filosofian verkoston 13. kesäpäivät järjestetään Tampereen yliopistossa 8.-9.6.2016, yhteistyössä..

17.05.2016  Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajakutsu 4/2106
07.04.2016  Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajakutsu 2/2017
30.03.2016  Terveisiä vuosikokouksesta!
16.03.2016  OTTU ry:n vuosikokous 30.3. klo 13 TTY, Tampere