Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry

OTTU ry on tieteellinen seura, joka toimii ammattikasvatuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden ammatillisen kasvun ja tiedonvälityksen kanavana sekä heidän keskustelujensa ja pohdintojensa foorumina.

Missio

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimus on vahvaa, vireää sekä kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua. Vuoropuhelu ammatillisen koulutuksen tutkijoiden, kehittäjien, elinkeinoelämän ja päätöksentekijöiden välillä on vilkasta. Ammatillinen koulutus kehittyy tutkimustietoa hyödyntäen.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tehtävänä on:

  • edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta
  • vahvistaa ammatillisen koulutuksen tutkimustiedon hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa
  • levittää tutkimuksen tuloksia ja tuoda esiin tutkimustarpeita
  • ylläpitää keskustelua ammatillisen koulutuksen tutkijoiden, opettajien, johdon, elinkeinoelämän edustajien ja päätöksentekijöiden välillä.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseuran toimintamuotoja

  • AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät vuosittain
  • Ammattikasvatuksen aikakauskirjan julkaiseminen
  • Esitelmä- ja keskustelutilaisuudet
  • Alan tutkimus- ja julkaisutoiminta
  • Alan kansainvälinen yhteistyö
  • Verkostoituminen sosiaalisessa mediassa (LinkedIn-ryhmä, Facebook-ryhmä)

OTTU ry:n jäsenyydet

Upsilon-jäsenenä Omicron Thau Thetassa (www.ottonline.org), joka on kansainvälinen ammatillisen koulutuksen asiantuntijayhdistys ja jota koordinoidaan kausittain vaihtuvassa amerikkalaisessa yliopistossa. OTTU ry sai alkunsa Upsilon-jäsenyydestä v. 1992 lähtien.

Suomen Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV, www.tsv.fi) jäsen vuodesta 1996 lähtien. TSV on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry perustettiin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa (KTL) vuonna 1992.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseuran esitemateriaali

Esite_2016Uutiset

Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus -seminaari (13.04.2017)
Lämmin kiitos kaikille OTTU ry:n järjestämään Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus -seminaariin osallistuneille! Alustukset Johtaja Jari Laukia, Haaga-Helia..

14.03.2017  Vuosikokous 29.3.2017
07.03.2017  Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajakutsu 4/2017
21.02.2017  Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajakutsu 3/2017
21.12.2016  Joulutervehdys ja uutiskirje