Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry

OTTU ry on tieteellinen seura, joka toimii ammattikasvatuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden ammatillisen kasvun ja tiedonvälityksen kanavana sekä heidän keskustelujensa ja pohdintojensa foorumina.

Missio

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimus on vahvaa, vireää sekä kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua. Vuoropuhelu ammatillisen koulutuksen tutkijoiden, kehittäjien, elinkeinoelämän ja päätöksentekijöiden välillä on vilkasta. Ammatillinen koulutus kehittyy tutkimustietoa hyödyntäen.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tehtävänä on:

 • edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta
 • vahvistaa ammatillisen koulutuksen tutkimustiedon hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa
 • levittää tutkimuksen tuloksia ja tuoda esiin tutkimustarpeita
 • ylläpitää keskustelua ammatillisen koulutuksen tutkijoiden, opettajien, johdon, elinkeinoelämän edustajien ja päätöksentekijöiden välillä.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseuran toimintamuotoja

 • AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät
 • Ammattikasvatuksen aikakauskirjan julkaiseminen
 • Esitelmä- ja keskustelutilaisuudet
 • Alan tutkimus- ja julkaisutoiminta
 • Alan kansainvälinen yhteistyö
 • Verkostoituminen sosiaalisessa mediassa
 • Tunnustuspalkinto ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta
Tapahtumakalenteri 2020Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät
13.–14.2.2020
Lapin yliopisto,
Rovaniemi
NERA 2020: Rethinking the futures of education in the Nordic countries
4.-6.3.2020 Turku,
Suomi
OTTU ry:n vuosikokous
19.3.2020
Espoo (Omnia),
Suomi
NORDYRK 2020: Transitions to, within, and from school and work life
10.-12.6.2020 Kööpenhamina,
Tanska
EARLI 2020: SIG14 Learning and professional development
8.-10.7.2020 Barcelona,
Espanja
ECER 2020: Educational Research (Re)connecting Communities
25.-28.8.2020
Glasgow,
Skotlanti
Kasvatustieteen päivät 2020
Etäkonferenssi

3.- 4.11.2020
Helsinki,
Suomi (Helsingin yliopisto)
AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2020

Järjestetään läsnä- ja etäosallistumista yhdistäen
10.-11.11.2020
Helsinki,
Suomi
(Arcada)
EAPRIL 2020
PERUTTU! (Small online meeting will take place in November)
25.-27.11.2020 Kufstein,
Itävalta


OTTU ry:n jäsenyydet

Upsilon-jäsenenä Omicron Thau Thetassa (www.ottonline.org), joka on kansainvälinen ammatillisen koulutuksen asiantuntijayhdistys ja jota koordinoidaan kausittain vaihtuvassa amerikkalaisessa yliopistossa. OTTU ry sai alkunsa Upsilon-jäsenyydestä v. 1992 lähtien.

Suomen Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV, www.tsv.fi) jäsen vuodesta 1996 lähtien. TSV on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry perustettiin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa (KTL) vuonna 1992.

Seuran julkaisuja

Lasonen J. & Stenström M.-L. (toim.) (1997): Contemporary Issues of occupational Education in Finland. Institute for Educational Research. University of Jyväskylä.

Nikkanen P. & Mäkinen R. (toim.) (1997). Ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisusarja B: teoriaa ja käytäntöä 93.

Roisko, H. (toim.) (1999). Ammattikasvatuksen reformit ja tulevaisuus. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A3/99.

Kansainvälinen yhteistyö

OTTU ry toimi koordinaattorina VIETVOC-projektissa vuosina 1997-2002. Kehitysyhteistyönä toteutetussa projektissa kehitettiin ammatillista koulutusta Keski-Vietnamin alueella. Projektiin osallistui OTTU ry:n jäseniä kahdeksasta suomalaisesta oppilaitoksesta ja sen johtajana toimi dosentti Pentti Nikkanen Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.