Jäsenyys

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n jäseneksi voivat hakea kaikki ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneet tai sen alueella toimivat henkilöt sekä alan oppilaitokset, yritykset, yhteisöt tai organisaatiot.

Uudet henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan sekä yhteistyöhön ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen hyväksi!

Jäsenmaksut vuodelle 2020: 30 / henkilö; 170 / yhteisö.

Jäsenmaksuun sisältyy Ammattikasvatuksen aikakauskirjan tilaus (4 numeroa vuodessa, yhteisöjäsenille useampia kappaleita). Jäsenet voivat saada alennuksia myös muista tilaisuuksista, jäsenmaksun suorittaneet saavat esimerkiksi AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien osallistumismaksusta 20 alennuksen.

Liittyäksesi henkilöjäseneksi tai yhteisöjäseneksi täytä ja lähetä LOMAKE.

Jäsenyyden lopettamiseksi tai posti-/sähköpostiosoitteesi muuttuessa täytä ja lähetä LOMAKE.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n säännöt

EU-laajuisen tietosuoja-asetuksen huomiointi Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura Ottu ry:ssä (GDPR-käytännöt)

Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa, miten Ottu ry: huolehtii jäseniltään saamista osoite- ja henkilötiedoista. Koko Euroopassa on voimassa tietosuoja-asetus, jonka tarkoituksena on vahvistaa yksityishenkilöiden henkilötietojen suojaa. Yhdistyksen jäsenten
osalta se tarkoittaa, että yhdistyksen jäsenillä on oikeus pyytää yhdistykselle antamiaan henkilötietoja tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi. Lisäksi henkilötietosuoja-asetuksen mukaisesti jäsenillä on myös oikeus kieltää henkilötietojen käsitteleminen tai rajoittaa henkilötietojen käsittelemistä.

MITÄ HENKILÖTIETOJA
KERÄÄMME JA KÄSITTELEMME

Yhdistys tallentaa ja käsittelee jäsentensä henkilö- ja osoitetietoja (posti- ja sähköpostiosoite) yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseksi ja jäsenyyteen liittyvän edun, Ammattikasvatuksen
aikakauskirjan lähettämiseksi jäsenilleen. Lisäksi saamme pankista tiedot jäsenmaksun maksaneista.

Säilytämme tiedot luottamuksellisesti emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille.

JÄSENTEN TIEDOT JA
OIKEUDET

Oikeus saada pääsy tietoihin

Jäsenellä on oikeus tarkistaa mitä tietoja yhdistyksellä on hänestä tallennettuna. Pääsääntöisesti näitä tietoja ovat: nimi, osoite ja sähköposti, joiltain jäseniltä puhelinnumero.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jäsenellä on oikeus päivittää hänestä tallennettuja tietoja,
sekä oikeus pyytää oikaisua yhteystietoihin tai muihin henkilötietoihin. Tietojen päivittäminen on myös toivottavaa, jotta yhdistyksen tiedotteet toiminnasta ja Ammattikasvatuksen aikakauskirja voidaan toimittaa oikeaan osoitteeseen.

Oikeus tietojen poistamiseen ja henkilötietojen käytön kieltämiseen

Jäsenellä on oikeus tietojen poistamiseen ja henkilötietojen
käytön kieltämiseen. Henkilön erotessa Ottu ry:stä, hänen
yhteystietonsa poistetaan jäsenluettelosta. Ottu ry:n jäsenet voivat myös itse pyytää poistamaan henkilötiedot jäsenrekisteristä, jolloin
henkilötietoja ei enää käytetä niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty. Yhdistys poistaa pyydetyt henkilötiedot ilman aiheetonta viivästystä.

Tallennettujen henkilötietojen tarkistaminen, päivittäminen
ja poistaminen tapahtuu parhaiten lähettämällä sähköpostia yhdistyksen puheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle:

Puheenjohtaja:
Maarit Virolainen, maarit.ha.virolainen@jyu.fi

Sihteeri:
Sirpa Laitinen-Väänänen, sirpa.Laitinen-Vaananen@jamk.fi

Rahastonhoitaja: Annica Isacsson, annica.isacsson@haaga-helia.fi

Lisätietoja:
www.tietosuoja.fi