Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry

OTTU ry on tieteellinen seura, joka toimii ammattikasvatuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden ammatillisen kasvun ja tiedonvälityksen kanavana sekä heidän keskustelujensa ja pohdintojensa foorumina.

Missio

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimus on vahvaa, vireää sekä kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua. Vuoropuhelu ammatillisen koulutuksen tutkijoiden, kehittäjien, elinkeinoelämän ja päätöksentekijöiden välillä on vilkasta. Ammatillinen koulutus kehittyy tutkimustietoa hyödyntäen.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tehtävänä on:

 • edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta
 • vahvistaa ammatillisen koulutuksen tutkimustiedon hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa
 • levittää tutkimuksen tuloksia ja tuoda esiin tutkimustarpeita
 • ylläpitää keskustelua ammatillisen koulutuksen tutkijoiden, opettajien, johdon, elinkeinoelämän edustajien ja päätöksentekijöiden välillä.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseuran toimintamuotoja

 • AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät
 • Ammattikasvatuksen aikakauskirjan julkaiseminen
 • Esitelmä- ja keskustelutilaisuudet
 • Alan tutkimus- ja julkaisutoiminta
 • Alan kansainvälinen yhteistyö
 • Verkostoituminen sosiaalisessa mediassa
 • Tunnustuspalkinto ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta
Tapahtumakalenteri 2021OTTU ry:n vuosiseminaari ja vuosikokous (linkki ohjelmaan)
29.3.2021
Verkkototeutus
ITK 2021 - Arkea ja unelmia 14.-16.4.2021 Hämeenlinna, Aulanko
EARLI 2021 - Education and Citizenship: learning and Instruction and the Shaping of Futures 24.-28.8.2021
Gothenburg, Sweden (online conference)
ECER 2021: Education and society: expectations, prescriptions, reconciliations
6.9.2021 Geneva, Switzerland (online conference)
NERA 2021 - Hope and Education 3.-5.11.2021 Odense, Denmark
AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2021 11.-12.11.2021 Turun AMK (hybridi)
EAPRIL 2021
24.-26.11.2021
Kufstein, Austria
Kasvatustieteen päivät 2021: Oppiva ja hyvinvoiva yksilö ja yhteisö 25.-26.11.2021
Jyväskylä (Jyväskylän yliopisto)

OTTU ry:n jäsenyydet

Upsilon-jäsenenä Omicron Thau Thetassa (www.ottonline.org), joka on kansainvälinen ammatillisen koulutuksen asiantuntijayhdistys ja jota koordinoidaan kausittain vaihtuvassa amerikkalaisessa yliopistossa. OTTU ry sai alkunsa Upsilon-jäsenyydestä v. 1992 lähtien.

Suomen Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV, www.tsv.fi) jäsen vuodesta 1996 lähtien. TSV on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry perustettiin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa (KTL) vuonna 1992.

Seuran julkaisuja

Lasonen J. & Stenström M.-L. (toim.) (1997): Contemporary Issues of occupational Education in Finland. Institute for Educational Research. University of Jyväskylä.

Nikkanen P. & Mäkinen R. (toim.) (1997). Ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisusarja B: teoriaa ja käytäntöä 93.

Roisko, H. (toim.) (1999). Ammattikasvatuksen reformit ja tulevaisuus. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A3/99.

Kansainvälinen yhteistyö

OTTU ry toimi koordinaattorina VIETVOC-projektissa vuosina 1997-2002. Kehitysyhteistyönä toteutetussa projektissa kehitettiin ammatillista koulutusta Keski-Vietnamin alueella. Projektiin osallistui OTTU ry:n jäseniä kahdeksasta suomalaisesta oppilaitoksesta ja sen johtajana toimi dosentti Pentti Nikkanen Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.