Ilmoituksen kohde*
Tutkimusprojekti tai -hanke
Kehittämishanke
Tutkimusryhmä
Jokin muu, mikä?
Hankkeen / tutkimusryhmän nimi*
Taustaorganisaatio (ja yksikkö)*
Hankkeen / tutkimusryhmän kuvaus suomeksi (max. 100 sanaa sekä 3-5 avainsanaa)*
Hankkeen / tutkimusryhmän www-sivu*
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (julkaistaan OTTUn sivuilla)