Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajakutsu 4/2018

22.02.2018

Ammatillinen opettajuus -teemanumero 4/2018

Kutsumme tutkijoita, ammatillisen opettajankoulutuksen asiantuntijoita, kehittäjiä ja ammatillisen opettajankoulutuksen sidosryhmiä kirjoittamaan Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumeroon 4/2018. Ammatillisen opettajan työ ja opettajankoulutuksen toimintaympäristö on muuttunut perustavasti ja tarvitaan uutta tutkimustietoa.

Ammatillisen toisen asteen koulutuksen reformissa lainsäädäntö yhdentyi ja uusia toimintakäytäntöjä rakennettaan parhaillaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet ammatillisten opettajien tehtävämuutoksiin ja irtisanomisiin. Joillain koulutusaloilla on pulaa pätevistä opettajista ja opettajien keski-ikä on varsin korkea. Julkinen keskustelu säästöistä, koulutuksen laadusta ja opettajien uusista osaamistarpeista on vilkasta. Keskustellaan myös uusista ammattiryhmistä, ammatillisista ohjaajista ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajista. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien organisaatioissa työskentelevät myös opinto-ohjaajat ja erityisopettajat. Ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta ja vapaata sivistystyötä järjestetään yhä useammin samoissa organisaatioissa. Oman haasteensa moniammatilliseen yhteistyöhön tuo vireillä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenjärjestäminen.

Ammattikorkeakoulujen opettajia koskeva kelpoisuussäädöksen väljenivät, mutta ammattikorkeakouluissa odotetaan edelleen opettajien olevan pedagogisesti päteviä ja tekevän monipuolista pedagogista kehittämistä ja TKI-toimintaa. Osa ammattikorkeakouluista toimii itsenäisinä ja osa laajoissa korkeakoululiittoumissa, joissa tiedekorkeakoulun ja ammattikorkeakoulun opettajat etsivät omia ammatillisia profiileitaan.

Eletään siis poikkeuksen nopean muutoksen aikaa, kun vielä otetaan huomioon koko työelämää koskeva digitalisaatio ja globalisaatio. Ammatillisen opettajankoulutuksen tulee varmistaa jatkossakin ammatin nykytodellisuutta vastaava kiinnostus monipuoliseen ammatillisen opettajan uraan, pedagoginen osaaminen uralla aloittamiseen ja koko uran aikainen osaamisen täydentäminen työn ohessa ja myös kokoaikaisissa opinnoissa. Koko opettajankoulutuksen jatkumo on parhaillaan kehittämisen kohteena useissa Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemissa hankkeissa. Kehittämishankkeet koskevat kattavasti ammatillisen toisen asteen, vapaan sivistystyön ja korkeakoulujen opettajia.

Teemanumeroon haetaan artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia ja kirja-arvosteluja, joissa tarkastellaan ammatillista opettajuutta ja ammatillista opettajankoulutusta eri näkökulmista. Puheenvuoroissa voidaan esitellä myös alkuvaiheessa olevia kehittämishankkeita tai sidosryhmän näkemyksiä opettajankoulutuksen kehittämistarpeista.

Teemanumeron toimittavat johtaja, dosentti Seija Mahlamäki -Kultanen ja tutkimuspalvelupäällikkö Jaana Muttonen, OPEKE-hanke, HAMK Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. 

Tieteelliseen vertaisarviointiin tarkoitetut artikkelikäsikirjoitukset lähetään toimitukseen (akakk@ottu.fi). Viestiin liitetään tieto artikkelin tarjoamisesta 4/2018 teemanumeroon. Vastaavasti muut teemanumeroon tarkoitetut artikkelit ja kirjoitukset lähetetään teemanumeron toimittajille (seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi ja jaana.muttonen@hamk.fi). Kaikki tekstit toimitetaan 26.8.2018 mennessä ja ne on laadittava Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajaohjeiden mukaisesti.

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajaohjeet löytyvät osoitteesta https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/. Lehden JUFO-luokitus on 1. Kirjoitukset voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

13.03.2019OTTU ry:n vuosikokous ja -seminaari 28.3.2019
25.01.2019AKAKK Special Issue 5/2019: Individual and Institutional Effects of Funding for Vocational and Professional Education
25.01.2019AKAKK teemanumero 5/2019: Ammatillinen, aikuis- sekä amk-koulutus ja talous
04.01.2019Kirjoittajakutsu: Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumero 4/2019
30.11.2018Haku käynnissä: Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimittaja
12.11.2018AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, ilmoittautuminen 14.11.2018 mennessä.
05.09.2018AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2018: esitysehdotuksten jättöaikaa pidennetty 10.10.2018 saakka
02.06.2018Ammattikasvatuksen aikakauskirja: vierailevien toimittajien/teemanumeroiden haku vuodelle 2019
02.06.2018AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2018
27.03.2018Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajakutsu 5/2018

Siirry arkistoon »