Tiedote: OTTU ry:n tunnustuspalkinto tutkimuksesta

22.03.2018

Tiedote 22.3.2018

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tunnustuspalkinto tutkimuksesta 

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta, vahvistaa tutkimustiedon hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa sekä levittää tutkimusten tuloksia ja ylläpitää keskustelua eri toimijoiden välillä. Tavoitteen edistämiseksi OTTU ry myöntää tunnustuspalkinnon ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta.

Tunnustuspalkinto esiteltiin AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä Hämeenlinnassa marraskuussa 2017 ja hakuaika jatkui tammikuun 2018 loppuun asti. Ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat hakemukset seuraavien kriteerien perusteella:

  • tutkimuksen / kehittämishankkeen kohdistuminen ammattikasvatukseen, ammatilliseen koulutukseen tai ammatilliseen korkeakoulutukseen 

  • hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen 

  • merkitys ammattikasvatuksen tai koulutuksen näkökulmasta, vaikuttavuus 

  • innovaatiot, uutuusarvo ja ajankohtaisuus 

  • kansainvälinen näkökulma 

  • linjakkuus OTTU ry:n vision ja mission kanssa. 


Tunnustuspalkinto jaettiin OTTU ry:n vuosiseminaarissa Haaga-Heliassa 22.3.2018.

Vuonna 2018 tunnustuspalkinto myönnettiin NeMo-tutkimushankkeille, joiden tutkimus kohdistuu oppisopimuskoulutukseen ja ammatillisen koulutuksen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. NeMo-tutkimushankkeiden johtajana on toiminut professori Petri Nokelainen ja tutkimushankkeet on toteutettu Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyönä. Tutkimushankkeita on rahoittanut Tampereen kaupungin oppisopimusrahasto. Arviointilausunnon mukaan aihe on erittäin ajankohtainen ja tutkimuksen tulosten tarpeellisuus vahvistuu edelleen ammatillisen koulutuksen reformin myötä, jolloin työpaikoilla tapahtuvan oppimisen merkitys korostuu. Hankkeella on sekä tieteellistä että käytännöllistä merkitystä. Tiedeyhteisön näkökulmasta tutkimuksen on toteuttanut korkeatasoinen tutkimusryhmä ja tutkimuksen tuloksia on raportoitu kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa ja konferensseissa. Tutkimus myös linkittyy OTTU ry:n missioon tutkijoiden, koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämisestä.

Lisätietoja NeMo-tutkimushankkeista: http://pglresearch.fi/research-projects/nemo/

Vuosiseminaarissa olivat lisäksi esillä seuraavat hankkeet:

  • Osaamismerkein ohjautuva oppiminen -toimintamallin kansainvälinen konseptointi, Sanna Brauer, Oulun ammattikorkeakoulu ja Sanna Ruhalahti, Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Keulassa ja keskellä – johtaminen reformissa -tutkimus, Heli Bergström ja Kimmo Mäki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Nuorisotyöllä tulevaisuutta: Nuoriso ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon tulevaisuuksia tarkastelemassa, Katriina Turunen

Tunnustuspalkinto vuodelle 2019 avataan haettavaksi AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä marraskuussa 2018.

14.06.2019Ammattikasvatuksen aikakauskirja: vierailevien toimittajien/teemanumeroiden haku vuodelle 2020
13.03.2019OTTU ry:n vuosikokous ja -seminaari 28.3.2019
25.01.2019AKAKK Special Issue 5/2019: Individual and Institutional Effects of Funding for Vocational and Professional Education
25.01.2019AKAKK teemanumero 5/2019: Ammatillinen, aikuis- sekä amk-koulutus ja talous
04.01.2019Kirjoittajakutsu: Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumero 4/2019
30.11.2018Haku käynnissä: Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimittaja
12.11.2018AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, ilmoittautuminen 14.11.2018 mennessä.
05.09.2018AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2018: esitysehdotuksten jättöaikaa pidennetty 10.10.2018 saakka
02.06.2018Ammattikasvatuksen aikakauskirja: vierailevien toimittajien/teemanumeroiden haku vuodelle 2019
02.06.2018AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2018

Siirry arkistoon »