Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajakutsu 5/2018

27.03.2018

Koulutus ja osaaminen kestävässä tulevaisuudessa -teemanumero 5/2018

Kutsumme tutkijoita, asiantuntijoita ja kehittäjiä kirjoittamaan Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kestävän kehityksen ja Agenda 2030 teemanumeroon 5/2018. Kirjoituksia toivotaan koulutuksen ja kestävän kehityksen vuoropuhelusta, tulevaisuudesta ja niihin liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Kyseessä on erikoisnumero, joka julkaistaan digitaalisena joulukuussa 2018.

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on tieteellinen julkaisu, jonka JUFO-luokitus on tasolla 1. Lehti julkaisee pääasiassa tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneitä artikkeleita (maksimipituus 5000 sanaa), mutta myös ei-referoituja kirjoituksia julkaistaan (maksimipituus 2500 sanaa).

Kestävä kehityksen selkeäksi viitekehykseksi on noussut Agenda 2030, ja se muodostaa kansainvälisen tavoitteiston, jossa koulutuksella on merkittävä rooli. Opetus- ja kulttuuriministeriön ensimmäiset kestävän kehityksen julkaisut ovat 2000-luvun alusta.  Nyt Agenda 2030 tuo hallinnonalat ylittävän tarkastelun kestävään tulevaisuuteen, jota tämä teemanumero haluaa osaltaan edistää. Suomi on sitoutunut edistämään Agenda 2030 laaja-alaisia tavoitteita, ja toivomme niiden myös näkyvän tässä numerossa.

Digitaaliseen teemanumeroon pyydetään artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia ja kirja-arvosteluja, joissa tarkastellaan kestävää tulevaisuutta koulutuksen ja osaamisen näkökulmasta. Artikkeleissa voidaan esimerkiksi tarkastella seuraavia aihepiirejä:

 • laatu ja/tai vaikuttavuus koulutuksessa
 • arviointi
 • koulutuksen hyvät käytännöt
 • koulutuksen rooli
 • kestävän kehityksen edistäminen oppilaitoksissa ja alueellisissa verkostoissa
 • kansainvälisyys
 • kokeilut
 • kestävä kehitys osana elinikäistä oppimista
 • opettajuuden kehittäminen
 • osaaminen ja oppimistulokset
 • innovaatiot, työelämä ja yrittäjyys

Artikkelien ja kirjoitusten toivotaan tuovan esiin tutkimustuloksia sekä uutta tietoa, ratkaisuja ja ajatuksia kestävään tulevaisuuteen.

Teemanumeron toimittajien tiedot ja toimitustyön aikataulu

Teemanumeron toimittavat erityisasiantuntija Mari Räkköläinen ja opetusneuvos Raija Meriläinen. Alustavat abstraktit lähetetään teemanumeron toimittajille sähköpostitse (mari.rakkolainen[at]formin.fi ja raija.merilainen[at]vm.fi) 30.5.2018 mennessä. Abstraktin enimmäispituus on 200 sanaa. Abstraktista tulee käydä ilmi tutkimuksen olennaiset piirteet, tutkimuksen luonteesta riippuen esim. viitekehys, tutkimustehtävä, menetelmät sekä (odotetut) tulokset ja päätelmät. Abstraktin lähettämisen yhteydessä pyydämme kirjoittajia ilmoittamaan, onko kyseessä referee vai ei-referee artikkeli.

Toimittajat antavat abstraktin kirjoittajille palautteen artikkelin sopivuudesta teemanumeroon viimeistään 29.6.2018 mennessä.

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajaohjeet löytyvät osoitteesta: https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/. Kirjoitukset voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Referee-artikkelien tulee olla toimituksessa viimeistään 15.9.2018 ja muiden 30.9.2018.

Kevätterveisin Mari Räkköläinen, FT ja Raija Meriläinen, KT

13.03.2019OTTU ry:n vuosikokous ja -seminaari 28.3.2019
25.01.2019AKAKK Special Issue 5/2019: Individual and Institutional Effects of Funding for Vocational and Professional Education
25.01.2019AKAKK teemanumero 5/2019: Ammatillinen, aikuis- sekä amk-koulutus ja talous
04.01.2019Kirjoittajakutsu: Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumero 4/2019
30.11.2018Haku käynnissä: Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimittaja
12.11.2018AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, ilmoittautuminen 14.11.2018 mennessä.
05.09.2018AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2018: esitysehdotuksten jättöaikaa pidennetty 10.10.2018 saakka
02.06.2018Ammattikasvatuksen aikakauskirja: vierailevien toimittajien/teemanumeroiden haku vuodelle 2019
02.06.2018AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2018
27.03.2018Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajakutsu 5/2018

Siirry arkistoon »