Kirjoittajakutsu: Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumero 4/2019

04.01.2019

Työelämäpedagogiikka koulutuksen ekosysteemeissä  

Miten kehittää koulutusta monitahoisessa työelämäyhteistyössä?  

Työssä tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen edellyttää koulutuksen kiinnittymistä aitoihin työelämän ilmiöihin. Näitä koulutuksen ja työelämän välisiä kudoksia on viime aikoina kutsuttu myös innovaatioiden ja oppimisen ekosysteemeiksi.

Jotta koulutus vastaisi paremmin muuttuvan työelämän haasteisiin, tarvitaan tutkittua ja koeteltua tietoa. Siksi Suomessa on meneillään useita laajoja korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseen liittyviä hankkeita, joita rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön strategisen kärkihankeohjelman kautta. Niissä etsitään keinoja työelämän ja koulutuksen suhteen uudenlaiseen määrittelyyn ja työelämäpedagogiikan monipuolistamiseen. 

Mutta voidaan kysyä, mitä muuta työelämälähtöisyyden korostaminen saa aikaan. Rajautuuko koulutus sen myötä työelämän, tuotannon ja talouden palvelijaksi? Vai voivatko työelämä ja koulutus löytää molempia hyödyttäviä käytänteitä, joissa otetaan huomioon myös yleissivistykselliset tavoitteet ja kriittiset näkökulmat?  

Tähän Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumeroon kutsutaan tutkimus- ja katsausartikkeleita työelämäpedagogiikasta, työssäoppimisesta ja koulutuksen työelämärelevanssista sekä niiden kehittämisestä ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa. Tervetulleita ovat myös kriittiset puheenvuorot siitä, miten työelämän megatrendit ovat yhteydessä laajempiin yhteiskunnallisiin ja globaaleihin haasteisiin.

Artikkeleiden sisällöt voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:   

 • Teoreettiset ja empiiriset näkökulmat työelämäpedagogiikan kehittämisestä
 • Työn muutoksen aikaansaamat yhteiskunnalliset ja globaalit haasteet sekä niiden vaikutus koulutukseen 
 • Opiskelijoiden kokemukset työelämään kietoutuvista opintojaksoista  
 • Osaamista ja oppimista kehittävä yhteistyö työelämän ja koulutuksen ekosysteemeissä
 • Opettajat ja työelämän edustajat työelämäpedagogiikan kehittäjänä  
 • Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa ja opinnäytteissä
 • Työelämässä oppimisen arviointi
 • Digitaalisuus ja työelämäpedagogiikka   

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumin (JUFO) 1-tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä (blind review). 

Teemanumeron toimittavat Hannu L.T. Heikkinen (KTL, Jyväskylän yliopisto), Sirpa Laitinen-Väänänen (JAMK), Pirkko Siklander (LET, Oulun yliopisto) ja Maarit Virolainen (KTL, Jyväskylän yliopisto).   

 

Toimitusprosessin aikataulu:

Ehdotukset artikkeleiksi lähetetään 30.4.2019 mennessäosoitteeseen akakkteema@lists.oulu.fi

 • Ehdotuksessa tulee olla:
  • otsikko
  • lähdeviittaukset APA 6:n mukaisesti
  • kirjoittajien nimet ja yhteystiedot, yhteyshenkilönä toimiva kirjoittaja (’corresponding author’) alleviivattuna
  • enintään 500 sanan mittainen abstrakti tekstin sisällöstä 
  • lähdeluettelo
 • Yhteyshenkilönä toimivalle kirjoittajalle lähetetään palaute 8.5.2019 mennessä.
 • Hyväksyttyjen abstraktien pohjalta kirjoitetut artikkelit lähetetään teemanumeron toimittajille 20.6.2019 mennessä.
 • Vertaisarvioinnin tulokset lähetetään kirjoittajille 13.9.2019 mennessä.
 • Arvioinnin jälkeen korjatut käsikirjoitukset lähetetään teemanumeron toimittajille 7.10.2019 mennessä.

Kirjoitusohjeet:

Lehti noudattaa tarkasti APA:n mukaisia tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Tarkemmat lehden ohjeet voi katsoa verkkosivulta: https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/

Kysy lisää:akakkteema@lists.oulu.fi

Tervetuloa osallistumaan koulutuksen ja työelämän tutkimukselliseen kehittämiseen!

09.06.2021AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien sivut avattu
06.04.2021AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät järjestetään hybridinä Turun ammattirkorkeakoulussa 11.-12.11.2021
27.01.2021OTTU ry:n vuosiseminaari ja -kokous järjestetään 29.3.2021 klo 12.15-16.30 etänä
17.12.2020OTTU ry:n hallitus avaa haettavaksi vuoden 2021 tunnustuspalkinnon ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta
12.11.2020Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2019 tunnustuspalkinto myönnetty Auli Airilan ym. artikkelille 'Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta'
07.09.2020AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät järjestetään Arcadassa 10.-11.11.2020 läsnä- ja etäosallistumista yhdistäen
05.06.2020Ammattikasvatuksen aikakauskirja Journal.fi -palvelussa
19.03.2020OTTU ry:n vuoden 2020 tutkimuksen tunnustuspalkinto myönnetty KT Riitta Karusaarelle
10.02.2020Kirjoittajakutsu teemanumeroon: Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen oppiminen (4/2020)
10.01.2020OTTU ry:n vuosiseminaari peruttu, vuosikokous järjestetään verkossa 19.3.2020

Siirry arkistoon »