AKAKK teemanumero 5/2019: Ammatillinen, aikuis- sekä amk-koulutus ja talous

25.01.2019

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan diginumeron 5/2019 teema on:

Ammatillinen, aikuis- sekä amk-koulutus ja talous 

Koulutuksen ja talouden teemasta on tullut Suomessa viime vuosina entistä ajankohtaisempi monesta syystä. Koulutusta on Suomessa pidetty yhteiskunnallisesti tärkeänä ja koulutuksellista tasa-arvoa on tuettu madaltamalla koulutukseen osallistumisen kynnystä valtiollisella rahoituksella ja koulutuksen maksuttomuudella. Viime vuosina populääreissä medioissa on koulutuksen taloudesta keskusteltu usein eri koulutuksen sektoreille kohdistuvien taloudellisten leikkauksien vaikutusten näkökulmasta. Koulutuksen kustannukset nousevat tavanomaisesti keskusteluun myös, kun pohditaan oppivelvollisuuden pidentämistä, ja oikeutta tai velvollisuutta varhaiskasvatukseen sekä peruskoulun jälkeiseen koulutukseen.  

Koulutuksella on kustannuksensa, ei ainoastaan opetus- ja tukihenkilöstön palkkauksen sekä rekrytoinnin ja henkilöstönkehittämisen näkökulmasta, tai valtion ja kuntien rahoittamien kiinteistöjen rakentamisen ja ylläpidon näkökulmasta, vaan myös opiskelijoiden siihen panostamien moninaisten resurssien myötä. ”Ilmainenkin” koulutus ”maksaa” myös opiskelijoille. Suomessa kansalaisten ammatilliseen, korkea- ja aikuiskoulutukseen osallistumista on tuettu valtiollisesti myöntämällä tukia esimerkiksi elinkustannusten ja opintomateriaalien kattamiseen, opintotuen ja -lainan muodossa, mutta tavanomaisesti opiskelijat saavat tukea myös läheisiltään. Usein omaiset osallistuvat opiskelun kustannuksiin henkisen tuen lisäksi myös antamalla rahaa elämiseen, kuten asumiseen ja liikkumiseen.  

Suomessa valtion merkitys koulutuksen rahoittajana on ollut hyvin keskeinen, joten sen tekemät linjaukset koulutuksen rahoitukseen vaikuttavat laajasti. Yhtäältä mediassa on nostettu esiin kysymyksiä koulutuksen laadun säilymisestä ja kehittämisestä, mutta toisaalta julkisessa keskustelussa ovat olleet esillä myös kansalaisten oikeudet osallisuuteen ja laadukkaaseen koulutukseen. Myös AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien teemana vuonna 2018 oli Koulutus ja talous.

Tähän Ammattikasvatuksen aikakauskirjan 5/2019 teemanumeroon toivotaan tutkimus- ja katsausartikkeleita sekä tutkimustietoon perustuvia artikkeleita koulutuksen yhteiskunnallistaloudellisesta vaikutuksesta. Artikkeleiden aiheet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Koulutuksen järjestäjät ja taloudellinen koulutuksen suunnittelu
  • Taloustaitojen opetus nuorten ja aikuisten ammatillisessa, aikuis- ja korkeakoulutuksessa
  • Ammatillisen ja AMK-koulutuksen vaikutukset alueiden taloudelliseen kehitykseen
  • Suhdanteiden vaikutukset koulutuksen talouteen
  • Opettajat, opetus ja koulutuksen rahoitus
  • Opiskelijat ja opintojen rahoitus
  • Koulutuksen talous ja osallisuus
  • Koulutusviennin taloudellinen kehitys ja taloudelliset vaikutukset.

Aikakauskirjaan tarjotut artikkelit voivat luonnollisesti kohdentua myös johonkin muuhun koulutuksen ja talouden teemaan.

Teemanumeron toimittavat KT Tarja Lang (Omnia; Tarja.Lang@omnia.fi), opetustoimen ylitarkastaja, FT Toni Saarivirta (Länsi-Suomen aluehallintovirasto; toni.saarivirta@avi.fi) ja FT Maarit Virolainen Koulutuksen tutkimuslaitokselta (KTL, Jyväskylän yliopisto; maarit.ha.virolainen@jyu.fi).  

Teemanumeroon tarjottavat abstraktit pyydetään lähettämään teematoimittajille sähköpostiin 15.6. 2019 mennessä. Niiden pohjalta toimittajat lähettävät palautteen ehdotuksista viimeistään 30.6. ja pyytävät kirjoittajia lähettämään artikkelikäsikirjoitukset 20.8. mennessä. Referee-artikkelit käyvät tämän jälkeen läpi referee-arvioinnin, ja artikkelit viimeistellään siten, että kaikki lehteen tuleva materiaali on valmista 1.11.2019.   

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumi (JUFO) 1 -tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä. Tarkemmat ohjeet kirjoittajille löytyvät lehden nettisivuilta: 

https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/

14.08.2019AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2019
14.06.2019Ammattikasvatuksen aikakauskirja: vierailevien toimittajien/teemanumeroiden haku vuodelle 2020
13.03.2019OTTU ry:n vuosikokous ja -seminaari 28.3.2019
25.01.2019AKAKK Special Issue 5/2019: Individual and Institutional Effects of Funding for Vocational and Professional Education
25.01.2019AKAKK teemanumero 5/2019: Ammatillinen, aikuis- sekä amk-koulutus ja talous
04.01.2019Kirjoittajakutsu: Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumero 4/2019
30.11.2018Haku käynnissä: Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimittaja
12.11.2018AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, ilmoittautuminen 14.11.2018 mennessä.
05.09.2018AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2018: esitysehdotuksten jättöaikaa pidennetty 10.10.2018 saakka
02.06.2018Ammattikasvatuksen aikakauskirja: vierailevien toimittajien/teemanumeroiden haku vuodelle 2019

Siirry arkistoon »