Kirjoittajakutsu teemanumeroon: Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen oppiminen (4/2020)

10.02.2020

Kirjoittajakutsu teemanumeroon ”Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen oppiminen” (4/2020)

Kutsumme tutkijoita, asiantuntijoita ja kehittäjiä kirjoittamaan Ammattikasvatuksen aikakauskirjan Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen oppiminen – teemanumeroon 4/2020. 

Koulutuksen kentällä yrittäjyyteen liittyvä keskustelu käy vilkkaana ja teema on vahvasti mukana ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa. Tähän Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumeroon toivotaan käsikirjoituksia yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen oppimisen tutkimuksista ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa.    

Teemanumeroon haetaan referee-käsikirjoituksia seuraavista aiheista:

  • Yrittäjämäiset ekosysteemit
  • Yrittäjyyden edistämisen rooli aluekehityksessä 
  • Opiskelijayrittäjyyden kehittäminen
  • Yrittäjyys ja ammatillisen koulutuksen reformi
  • Yrittäjämäinen toimintakulttuuri ammatillisessa koulutuksessa / korkea-asteella
  • Yrittäjämäinen oppiminen ammatillisessa koulutuksessa / korkea-asteella
  • Yrittäjämäisen oppimisen pedagogiikka
  • Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt  
  • Opettajat yrittäjyyden edistäjinä

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumin (JUFO) 1-tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä (blind review). 

Teemanumeron toimittavat Elena Oikkonen (ent. Ruskovaara) (KTT, LUT-yliopisto), Kati Peltonen (KTT, KM, LAB-ammattikorkeakoulu), Tuuli Ikäheimonen (KTT, LUT-yliopisto) ja Sonja Niiranen (KT, Tampereen yliopisto).

Abstraktit pyydetään lähettämään teemanumeron vieraileville toimittajille sähköpostitse osoitteeseen elena.oikkonen@lut.fi 20.3.2020 mennessä. Abstraktin enimmäispituus on 500 sanaa. Abstraktista tulee käydä ilmi tutkimuksen olennaiset piirteet tutkimuksen luonteesta riippuen esim. viitekehys, tutkimustehtävä, menetelmät sekä (odotetut) tulokset ja päätelmät. Vierailevat toimittajat lähettävät palautteen abstraktin sopivuudesta teemanumeroon 3.4.2020. Teemanumeroon soveltuvat käsikirjoitukset toimitetaan vieraileville toimittajille sähköpostin liitetiedostona 5.6.2020 mennessä. 

Kirjoittajaohjeet löytyvät https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/ Referee-menettelyyn tarjottavien empiiristen artikkelien ja katsausten pituus (lähteineen ja liitteineen, ei sisällä tiivistelmää) on korkeintaan 5000 sanaa, ei-referoitavien artikkelien ja katsausten korkeintaan 2500 sanaa. Kaikissa artikkeleissa noudatetaan kirjoitustyylin ja lähteisiin viittaamisen osalta APA-tyyliä.

09.06.2021AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien sivut avattu
06.04.2021AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät järjestetään hybridinä Turun ammattirkorkeakoulussa 11.-12.11.2021
27.01.2021OTTU ry:n vuosiseminaari ja -kokous järjestetään 29.3.2021 klo 12.15-16.30 etänä
17.12.2020OTTU ry:n hallitus avaa haettavaksi vuoden 2021 tunnustuspalkinnon ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta
12.11.2020Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2019 tunnustuspalkinto myönnetty Auli Airilan ym. artikkelille 'Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta'
07.09.2020AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät järjestetään Arcadassa 10.-11.11.2020 läsnä- ja etäosallistumista yhdistäen
05.06.2020Ammattikasvatuksen aikakauskirja Journal.fi -palvelussa
19.03.2020OTTU ry:n vuoden 2020 tutkimuksen tunnustuspalkinto myönnetty KT Riitta Karusaarelle
10.02.2020Kirjoittajakutsu teemanumeroon: Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen oppiminen (4/2020)
10.01.2020OTTU ry:n vuosiseminaari peruttu, vuosikokous järjestetään verkossa 19.3.2020

Siirry arkistoon »