Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus -seminaari

13.04.2017

Lämmin kiitos kaikille OTTU ry:n järjestämään Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus -seminaariin osallistuneille!

Alustukset

Johtaja Jari Laukia, Haaga-Helia, ammatillinen opettajakorkeakoulu: Ammatillinen koulutus Suomessa 100 v

OTTU ry:n puheenjohtaja, arviointineuvos Mari Räkköläinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI): Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry

Professori Raija Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto: Koulutus ja opettajuus muutoksessa - opettajan selviytymiskeinot tutkimusten valossa

Opetusneuvos Raija Meriläinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö: Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus

Paneelikeskustelu 

Osana seminaaria järjestettiin paneelikeskustelu, johon osallistuivat:

  • Tiia Brax, elinkeinopoliittinen asiantuntija, Kiinteistötyönantajat ry
  • Jari Jääskeläinen, pääluottamusmies, YIT, Varian opetuslautakunnan jäsen
  • Jari Laukia, johtaja, Haaga-Helia, ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Raija Hämäläinen, professori, Jyväskylän yliopisto
  • Raija Meriläinen, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Timo Kraft, puheenjohtaja, Aikuisopettajien liitto AKOL
  • Tomi Raitanen, lehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Sirkku Nikamaa-Linder, opettajaopiskelija, Haaga-Helia.
  • Paneelikeskustelua johti OTTU ry:n puheenjohtaja Mari Räkköläinen.

Lämmin kiitos kaikille paneeliin osallistujille!

Innostuksen ilmapiiri avuksi!

Panelistit pääsivät esimerkiksi pohtimaan, millaista ammatillinen koulutus on alustusten valossa viiden vuoden päästä. Paneelissa todettiin, että reformin läpiviemiseksi tarvitaan yhteistä innostuksen ilmapiiriä. Keskustelussa reformiin todettiin liittyvän useita huolia, kuten lähiopetuksen väheneminen oppilaitoksissa, vähenevät resurssit, raja-aitojen poistaminen nuorten ja aikuisten väliltä jne.. Opettajuuden todettiin olevan avainasemassa reformin toteuttamisessa ja samalla sen todettiin edellyttävän yhä enemmän yhteistyötä ja asioiden jakamista. Puheenvuoroissa kuitenkin painotettiin sitä, että muutosta ei voida jättää yksin opettajien harteille, vaan esimerkiksi juuri tutkimuksen ja tutkimusperustaisuuden tarkoituksena on tarjota opettajille pedagogisia työvälineitä ja keinoja muutosten toteuttamiseen.

Reformi on matka tulevaisuuteen!

Keskustelussa pohdittiin myös, miten reformin toteutusta voidaan tukea. Keskustelussa ja puheenvuoroissa nostettiin esiin esimerkiksi seuraavia näkökulmia:

-        Opettajuuden tukeminen. Puheenvuoroissa muistutettiin, että vähenevistä resursseista huolimatta opettajien rooli on merkittävä. Jatkossakin pitää varmistaa, että opettajilla on esimerkiksi osaamista arviointiin ja henkilökohtaistamiseen liittyen. Samalla muistutettiin siitä, että opettajilla on jo paljon osaamista, joka pitäisi vain saada jaettua entistä paremmin. Opettajankoulutuksessa tulee huomioida esimerkiksi se, että ammatillisessa koulutuksessa siirrytään alue- ja koulutuksen järjestäjäkohtaisiin käytänteisiin.

-        Yhteistyö. Työelämälähtöisyys ja yksilölliset opintopolut nähtiin hyvinä lähtökohtina, mutta haasteiden ratkaisemiksi tarvitaan työelämän ja koulutuksen yhteistyötä.

-        Tutkimustiedon hyödyntäminen. Tutkimuksen osalta esiin nostettiin yleisesti tutkimuksen tarve, mutta erityisesti myös tarve design-tutkimukselle, jossa tavoitteena on käytänteiden kehittäminen ja niiden systemaattinen levittäminen. Lisäksi keskustelussa muistutettiin OTTU ry:n missiosta toimia ammatillisen koulutuksen tutkimuksen edistäjänä. 

Seminaarin esite

27.03.2018Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajakutsu 5/2018
22.03.2018Terveisiä vuosikokouksesta (sis. esitysmateriaalit)
22.03.2018Tiedote: OTTU ry:n tunnustuspalkinto tutkimuksesta
22.02.2018Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajakutsu 4/2018
19.02.2018Koulutuksen laatu ja oppiminen -seminaari 22.3.2018
19.02.2018Vuosikokous 22.3.2018
06.02.2018Tiedote: AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2018
05.02.2018Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajakutsu 3/2018
21.12.2017Hyvää joulunaikaa ja onnea vuodelle 2018!
01.12.2017Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2016 artikkelipalkinto

Siirry arkistoon »