Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry

OTTU ry on tieteellinen seura, joka toimii ammattikasvatuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden ammatillisen kasvun ja tiedonvälityksen kanavana sekä heidän keskustelujensa ja pohdintojensa foorumina.

Missio

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimus on vahvaa, vireää sekä kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua. Vuoropuhelu ammatillisen koulutuksen tutkijoiden, kehittäjien, elinkeinoelämän ja päätöksentekijöiden välillä on vilkasta. Ammatillinen koulutus kehittyy tutkimustietoa hyödyntäen.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tehtävänä on:

  • edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta
  • vahvistaa ammatillisen koulutuksen tutkimustiedon hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa
  • levittää tutkimuksen tuloksia ja tuoda esiin tutkimustarpeita
  • ylläpitää keskustelua ammatillisen koulutuksen tutkijoiden, opettajien, johdon, elinkeinoelämän edustajien ja päätöksentekijöiden välillä.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseuran toimintamuotoja

Tapahtumakalenteri 2018
Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2018
"Sivistys, kansalaisuus ja osallisuus rapautuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa"
15.-16.2.2018 Joensuu
NERA 2018
"Educational research: Boundaries, breaches and briges"
8.-10. 3.2018 Oslo, Norja
OTTU ry:n vuosiseminaari "Koulutuksen laatu ja oppiminen" sekä vuosikokous 22.3.2018 Helsinki
NORDYRK 2018
"Vocational training between school and the workplace"
11.-13.6.2018 Oslo, Norja
Kasvatuksen historian ja filosofian verkoston kesäpäivät 2018
"Kasvatus, sivistys ja politiikka monitieteisessä keskustelussa"
7.-8.6.2018 Kuopio
ECER 2018
"Inclusion and exclusion, resources for educational research?"
16.-18.8.2018 Bolzano, Italia
EAPRIL 2018 12.-14.11.2018 Portoroz, Slovenia
Kasvatustieteen päivät 2018
"Hyvyys, totuus ja kauneus kasvatuksessa"
15.-16.11.2018 Tampere
AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2018 "Mihin menet, ammatillinen koulutus?"
28.-29.11.2018 EspooOTTU ry:n jäsenyydet

Upsilon-jäsenenä Omicron Thau Thetassa (www.ottonline.org), joka on kansainvälinen ammatillisen koulutuksen asiantuntijayhdistys ja jota koordinoidaan kausittain vaihtuvassa amerikkalaisessa yliopistossa. OTTU ry sai alkunsa Upsilon-jäsenyydestä v. 1992 lähtien.

Suomen Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV, www.tsv.fi) jäsen vuodesta 1996 lähtien. TSV on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry perustettiin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa (KTL) vuonna 1992.

Seuran julkaisuja

Lasonen J. & Stenström M.-L. (toim.) (1997): Contemporary Issues of occupational Education in Finland. Institute for Educational Research. University of Jyväskylä.

Nikkanen P. & Mäkinen R. (toim.) (1997). Ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisusarja B: teoriaa ja käytäntöä 93.

Roisko, H. (toim.) (1999). Ammattikasvatuksen reformit ja tulevaisuus. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A3/99.

Kansainvälinen yhteistyö

OTTU ry toimi koordinaattorina VIETVOC-projektissa vuosina 1997-2002. Kehitysyhteistyönä toteutetussa projektissa kehitettiin ammatillista koulutusta Keski-Vietnamin alueella. Projektiin osallistui OTTU ry:n jäseniä kahdeksasta suomalaisesta oppilaitoksesta ja sen johtajana toimi dosentti Pentti Nikkanen Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.