Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry

OTTU ry on tieteellinen seura, joka toimii ammattikasvatuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden ammatillisen kasvun ja tiedonvälityksen kanavana sekä heidän keskustelujensa ja pohdintojensa foorumina.

Missio

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimus on vahvaa, vireää sekä kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua. Vuoropuhelu ammatillisen koulutuksen tutkijoiden, kehittäjien, elinkeinoelämän ja päätöksentekijöiden välillä on vilkasta. Ammatillinen koulutus kehittyy tutkimustietoa hyödyntäen.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tehtävänä on:

  • edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta
  • vahvistaa ammatillisen koulutuksen tutkimustiedon hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa
  • levittää tutkimuksen tuloksia ja tuoda esiin tutkimustarpeita
  • ylläpitää keskustelua ammatillisen koulutuksen tutkijoiden, opettajien, johdon, elinkeinoelämän edustajien ja päätöksentekijöiden välillä.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseuran toimintamuotoja

  • AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät vuosittain
  • Ammattikasvatuksen aikakauskirjan julkaiseminen
  • Esitelmä- ja keskustelutilaisuudet
  • Alan tutkimus- ja julkaisutoiminta
  • Alan kansainvälinen yhteistyö
  • Verkostoituminen sosiaalisessa mediassa

Toimintasuunnitelma 2017

Tapahtumakalenteri 2017
OTTU ry:n keskustelutilaisuus "Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus" sekä vuosikokous 29.3.2017 Helsinki
NORDYRK 2017 "Yrkesutbildning för framtiden" 7.-9.6.2017 Falun, Ruotsi
Kasvatuksen historian ja filosofian verkoston kesäpäivät "Kasvatuksen historian disiplinaariset kamppailut" 7.-9.6.2017 Tampere
International VET-conference 2017 16.-18.8.2017 Rostock, Saksa
ECER 2017 22.-25.8.2017 Kööpenhamina, Tanska
EARLI 2017 29.8.-2.9.2017 Tampere
EAPRIL 2017 "Inspired by the visions of future education and learning" 28.11.-1.12.2017 Hämeenlinna
AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2017 "Future vocational education - Tulevaisuuden ammatillinen koulutus" 29.11.-1.12.2017 Hämeenlinna
Kasvatustieteen päivät 2017 "Osallistu ja osaa: kohti ammatillista kehittymistä"
30.11.-1.12.2017 Rovaniemi
Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2018 15.-16.2.2018 Joensuu

OTTU ry:n jäsenyydet

Upsilon-jäsenenä Omicron Thau Thetassa (www.ottonline.org), joka on kansainvälinen ammatillisen koulutuksen asiantuntijayhdistys ja jota koordinoidaan kausittain vaihtuvassa amerikkalaisessa yliopistossa. OTTU ry sai alkunsa Upsilon-jäsenyydestä v. 1992 lähtien.

Suomen Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV, www.tsv.fi) jäsen vuodesta 1996 lähtien. TSV on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry perustettiin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa (KTL) vuonna 1992.

Seuran julkaisuja

Lasonen J. & Stenström M.-L. (toim.) (1997): Contemporary Issues of occupational Education in Finland. Institute for Educational Research. University of Jyväskylä.

Nikkanen P. & Mäkinen R. (toim.) (1997). Ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisusarja B: teoriaa ja käytäntöä 93.

Roisko, H. (toim.) (1999). Ammattikasvatuksen reformit ja tulevaisuus. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A3/99.

Kansainvälinen yhteistyö

OTTU ry toimi koordinaattorina VIETVOC-projektissa vuosina 1997-2002. Kehitysyhteistyönä toteutetussa projektissa kehitettiin ammatillista koulutusta Keski-Vietnamin alueella. Projektiin osallistui OTTU ry:n jäseniä kahdeksasta suomalaisesta oppilaitoksesta ja sen johtajana toimi dosentti Pentti Nikkanen Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.