Föreningen för yrkes- och professionsutbildningsforskning,
OTTU ry

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry

OTTU ry är en vetenskaplig förening som fungerar dels som en informationskanal och dels som ett diskussionsforum för experter intresserade av yrkes- och professionsutbildning och yrkes- och professionspedagogisk utveckling.

Mission

Forskningen inom yrkes- och professionsutbildning och yrkes-och professionspedagogisk forskning är stark, erkänd och relevant både nationellt och internationellt. Dialogen mellan yrkes- och professionsutbildningsforskare, utvecklare, näringsliv och beslutsfattare är livlig. Forskningsresultaten befrämjar utvecklingen av yrkes- och professionsutbildning.

Yrkes- och professionsutbildningsföreningen OTTU ry:s uppgifter är att:

 • befrämja forskning av yrkes- och professionsutbildning och yrkes- och professionspedagogisk forskning
 • förstärka utnyttjandet av forskningsresultat i syfte att utveckla yrkesutbildning, ledarskap och beslutsfattning inom yrkesskolor
 • sprida forskningsresultat och behovet av forskning
 • upprätthålla en dialog mellan forskare, lärare, ledare, näringslivsrepresentanter och beslutsfattare

Föreningen för yrkes- och professionsutbildningens verksamhet:

 • Forskardagar för yrkeshögskole- och yrkesutbildning
 • Publicering av Ammattikasvatuksen aikakauskirja
 • Föredrag- och diskussionstillfällen
 • Branschspecifik forsknings- och publiceringsverksamhet
 • Internationellt samarbete
 • Nätverkande på sociala medier
 • Utmärkelse av yrkes- och professionspedagogisk, yrkes- och professionsutbildningsforsknings och/eller yrkeshögskoleforskning